U Nar. nov. br. 131 od 28.12.2017. objavljena je Uredba o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koja stupa na snagu 29. prosinca 2017.

Uredbom se  u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 123/03 - 60/15 - Odluka US RH), u članku 42. stavku 6. iza riječi: »angažirana.« dodaje rečenica koja glasi: »S osobama koje rade na projektu ograničenog trajanja, moguće je sklapanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme duže od 3 godine, ukoliko je to opravdano objektivnim projektnim razlozima, odnosno razlozima pravovremenog i kvalitetnog provođenja projekta ili dionice projekta na kojoj je ta osoba angažirana, s tim da ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme, ne smije trajati neprekidno dulje od 6 godina.«.

Natrag