U Nar. nov., br. 2/17 od 4.1.2017. objavljen Program polaganja ispita za poreznog savjetnika.

Popis ispitne literature daje se u prilogu ovog Programa i čini njegov sastavni dio.

Natrag