PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2016.

 

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je Uputa za sastavljanje prijave poreza na dobit (Obrazac PD) za 2016.

Napominjemo da se prilikom sastavljanja Obrasca PD za 2016. na odgovarajući i prilagođen način primjenjuje Uputa o sastavljanju, podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2015. godinu uvažavajući izmjene propisa koje su stupile na snagu tijekom 2016.

U Uputi za sastavljanje prijave poreza na dobit za 2016. navode se samo izmjene koje se u odnosu na gore navedenu uputu za 2015. primjenjuju u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2016.

Uputu za sastavljanje prijave poreza na dobit za 2016. možete pročitati na slijedećoj poveznici: Prijava poreza na dobit za 2016.

Natrag