U Nar. nov., br. 67/17 od 12.7.2017. objavljen je Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu koji stupa na snagu 21. srpnja 2017.

Ovim Pravilnikom propisuje se sustav izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu (u daljnjem tekstu: EnU).

Pravilnikom se propisuju: uvjeti i mjerila za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU; stručna sprema i radno iskustvo potrebno za pristupanje Programu izobrazbe; sadržaj i način provođenja Programa izobrazbe i provjere znanja te stručno usavršavanje; Registar certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU; Registar Nositelja Programa izobrazbe za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU; uvjeti za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe; obveze Nositelja Programa izobrazbe; nadzor nad radom Nositelja Programa izobrazbe; uvjeti i način izdavanja Potvrde za obavljanje radova na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na EnU u Republici Hrvatskoj, temeljem certifikata izdanog u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora; Evidencija fizičkih osoba koje u Republici Hrvatskoj mogu obavljati radove na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na EnU temeljem certifikata izdanog u drugoj državi ugovornici EGP-a.

Ovaj Pravilnik sadrži priloge koji su sastavni dio Pravilnika:

- Prilog 1 Program izobrazbe građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU

- Prilog 2 Izgled i sadržaj Certifikata za građevinske radove na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na EnU (format A4)

- Prilog 3 Obrazac zahtjeva za izdavanje Potvrde za obavljanje radova na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na EnU u Republici Hrvatskoj temeljem certifikata izdanog u drugoj državi ugovornici EGP-a

- Prilog 4 Ishodi učenja sa sadržajem praktične provjere znanja

- Prilog 5 Obrazac zahtjeva za davanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe.

Natrag