U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije, koji je stupio na snagu 3.1.2017.

U Pravilniku o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Nar. nov., br. 81/15) Obrazac P-DIP i Obavijest o primitku trošarinskih dobara, mijenjaju se i sastavni su dio Pravilnika o izmjeni Pravilnika.

Natrag