U Nar. nov., br. 20/17 od 8.3.2017. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 16.3.2017.

U Pravilniku o obrascima zahtjeva za robu s dvojnom namjenom (Nar. nov., br. 44/14) Prilog I. Zahtjev za izdavanje izvozne dozvole i dozvole za prijenos robe s dvojnom namjenom, Prilog II. Zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje brokerskih usluga s robom s dvojnom namjenom, Prilog III. Zahtjev za pružanje tehničke pomoći s robom s dvojnom namjenom, Prilog IV. Zahtjev za izdavanje Potvrde o korištenju Opće izvozne dozvole Europske unije, Prilog V. Izvješće o obavljenom poslu i Prilog VI. Izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom temeljem Opće izvozne dozvole Europske unije (EU GEA) zamjenjuju se Prilozima I., II., III., IV., V. i VI., koji su sastavni dio Pravilnika.

Natrag