U Nar. nov., br. 18 od 1.3.2017. objavljen je Pravilnik o izmjeni pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi, koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Navedenim Pravilnikom, u Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi  (Nar. nov., br. 5/08) izmijenjen je čl. 4. st. 2. i sada glasi: »Iza otiskane upute stavlja se potpis odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno fizičke osobe koja pruža usluge u turizmu.«

Natrag