U Nar. nov., br. 35/17 od 12.4.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine koji stupa na snagu 20.4.2017.

Pravilnikom je izmijenjen sadržaj obrasca NP1 i NO1 u dijelu koji se odnosi na potpisivanje te isti sada, umjesto potpisa ovlaštene osobe poslodavca, sadrže oznaku imena i prezimena i vlastoručnog potpisa ovlaštene osobe poslodavca, ili potpis te osobe sukladno propisima koji uređuju napredni elektronički potpis, ako je obračun sastavljen i izdan kao elektronički zapis

Novi obrasci NP1 i NO1 otisnuti su u prilogu ovoga Pravilnika.

Natrag