U Nar. nov., br. 43 od 3.5.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, koji stupa na snagu 3. svibnja 2017.

Ovim Pravilnikom u Pravilniku o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (Nar. nov., br. 72/04 - 66/11), u čl. 3. st. 2. toč. 5. i čl. 5. toč. 4. riječi: »ili pečat« brišu se. U čl. 6. toč. 5. brišu se riječi: »pečat i«.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti dosadašnji obrasci: G-1, G-2, K-1, K-2, K-1A, K-2A i K-3, te se počinju primjenjivati novi obrasci G-1, G-2, K-1, K-2, K-1A, K-2A i K-3 koji čine njegov sastavni dio.

Natrag