U Nar. nov., br. 28/17 od 29.3.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 30.3.2017.

U Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 3/15, 93/15, 135/15 i 2/17) obrasci iz čl. 5. st. 1. podst. 1., 2. i 5. BIL, PR-RAS i OBVEZE zamjenjuju se novim obrascima BIL, PR-RAS i OBVEZE, a isti su objavljeni u Pravilniku. Prvi financijski izvještaji na navedenim obrascima predavat će se za prvo izvještajno razdoblje u 2017.

Natrag