U Nar. nov., br. 61/17 od 28.6.2017. objavljen je  Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede koji stupa na snagu 6.7.2017.

Ovim se Pravilnikom u Tabeli I:

›  u točki VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, u popisu gradova, u gradu Cresu, za naselje Miholašćica, razred B mijenja se u razred C;

› u točki XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, u popisu općina, u općini Sveti Martin na Muri, za naselje Grkaveščak razred A mijenja u razred B, a iza naselja Sveti Martin na Muri dodaje naselje Toplice Sveti Martin na Muri s pripadajućim razredom C.

Natrag