U Nar. novi. br. 19 od 3.3.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 11.3.2017.

Svi postupci obrade zahtjeva započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika završit će se prema odredbama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (Nar. nov., br. 82/15 i 15/16).

Natrag