U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju, koji je stupio na snagu 3.1.2017.

Ovim se Pravilnikom razrađuje provedba Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 60/08): postupak određivanja, dodjele i dostave osobnoga identifikacijskog broja, sadržaj evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima, oblik i sadržaj zahtjeva za dodjelu osobnoga identifikacijskog broja, podaci potrebni za identifikaciju obveznika broja, povod za praćenje strane osobe, oblik i sadržaj potvrde o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju, način korištenja potvrde o osobnom identifikacijskom broju, način razmjene i korištenja podataka između korisnika broja te naknada za dodjelu osobnoga identifikacijskog broja.

Natrag