U Nar. nov., br. 18 od 1.3.2017. objavljen je Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza.   Ovim se Pravilnikom utvrđuju pravila za provedbu članka 29. stavka 5. Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Nar. nov., br. 115/16) kojim se propisuju definicije pojmova, pravila izvješćivanja i dubinske analize potrebne za provedbu automatske razmjene informacija o financijskim računima, i članka 35. stavka 3. Zakona kojim se uređuje sadržaj, oblik i pravila za ispunjavanje izvješća po državama potrebnih za provedbu automatske razmjene informacija o izvješćima po državama.

Navedeni Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (Nar. nov., br. 69/16.).

Natrag