U Nar. nov., br. 28/17 od 29.3.2017. objavljen je Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije (u nastavku: Popis) koji stupa na snagu 30.3.2017.

Popis svih priznatih mineralnih voda koje se mogu nalaziti na tržištu Europske unije objavljuje Europska komisija u Službenom listu Europske unije pod nazivom »Lista prirodnih mineralnih voda priznatih u državama članicama Europske unije« (List of natural mineral waters recognised by Member States, Official Journal of the European Union).

Objavom Popisa prestaje važiti Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Repub­like Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije (Nar. nov., br. 6/16).

Natrag