U Nar. nov., br. 117 od 29. studenoga 2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Bol.

Temeljem navedene Odluke, Općina Bol od 1.12.2017. uvodi prirez porezu na dohodak koji će se plaćati po stopi od 10% na osnovicu.

Natrag