U Narodnim novinama br. 23 od 15. ožujka 2017. objavljena je Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2017. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_03_23_534.html koja se primjenjuje od 1. siječnja 2017.

Najniža mirovina hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata određuje se od 1. siječnja 2017. u svoti od 2.558,25 kn mjesečno.

Mirovina u visini najniže mirovine koja se priznaje hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata kada navrši 65 godina starosti (muškarac), odnosno 60 godina starosti (žena), a ne ispunjava uvjete mirovinskog staža za priznavanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, od 1. siječnja 2017. iznosi 2.558,25 kn mjesečno.

Najniža mirovina određuje se hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata kojemu je priznato pravo na mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz primjenu mirovinskog faktora iz članka 87. stavka 1. točke 6. Zakona o mirovinskom osiguranju i od 1. siječnja 2017. iznosi 2.046,60 kn mjesečno.

Natrag