U Nar. nov., br. 50/17 od 26.5.2017. objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Ovom Odlukom određuje se  visina, način i rok uplate sredstava s osnove dobiti trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za 2016. godinu, a koja će biti uplaćena u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Ova Odluka stupila je na snagu danom donošenja, odnosno 25.5.2017.

Natrag