U Nar. nov., br. 99 od 6.10.2017. objavljena je Odluka o usvajanju jamstvenog programa »Poljoprivrednici« koja stupa na snagu 5. listopada 2017.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovoga Jamstvenog programa (u daljnjem tekstu: Program) izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita/leasinga subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede a koji udovoljavaju uvjetima ovoga Programa.

Cilj ovoga Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede.

Natrag