U Nar. nov., br. 41 od 27.4.2017. objavljena je Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta (u nastavku: Odluka) koja je stupila na snagu 27. travnja 2017.

Ovom Odlukom određuju se iznosi uzdržavanja prema prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj.

Natrag