Odluka o prestanku smanjenja mirovina, odnosno dodatka mirovini prema čl. 3.a Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 88/17) donesena je temeljem Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 71/10 - 157/13).

Smanjenje mirovina i mirovinskih primanja, odnosno dodatka mirovini prema čl. 3.a Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju na pripadajuću svotu mirovine, odnosno dodatka mirovini koja je određena, odnosno ostvarena prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju iz čl. 2. i 2.a Zakona, prestaje se primjenjivati počevši s isplatom mirovina za mjesec rujan 2017. koje će biti isplaćene u mjesecu listopadu 2017. godine.

Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2017.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_09_88_2090.html

Natrag