U Nar. nov., br. 121 od 6.12.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Marija Gorica stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marija Gorica, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, obveznici plaćanja, porezne stope i osnovica te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvor prihoda Općine Marija Gorica.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Marija Gorica broj (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 20/01 i 23/02 i »Narodne novine« broj 119/01, 109/2002 i 08/2006).

Natrag