U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba koja stupa na snagu 31.12.2017.

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz čl. 14. st. 3. Zakona o porezu na dobit iznosi 4,55% za 2018. godinu.

Natrag