U Nar. nov., br. 87 od 31.8.2017. objavljena je Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2017. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_08_87_2082.html, koja se primjenjuje od 1. srpnja 2017.

Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2017. iznosi 61,36 kn.

Natrag