U Nar. nov., br. 107/17 od 3.11.2017. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa koja stupa na snagu 3.11.2017.

U Prilogu 1. Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka pod entitetom Češka mijenja se kratko ime na engleskom jeziku, a u Prilogu 2. Popis novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka pod entitetima "Azerbajdžan", "Filipini", "Gvineja". "Komori" i "Laos, Narodna demokratska republika" mijenja se naziv valute, a pod entitetom "Urugvaj" skraćeni naziv valute.

Natrag