U Nar. nov., br. 121 od 6.12.2017. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Barban koja stupa na snagu 1. prosinca 2017.

Ovom se Odlukom mijenja Odluka o porezima Općine Barban (»Narodne novine« broj 100/2017) i usklađuje s odredbama Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 101/2017).

Natrag