U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Kutjeva (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Kutjeva«.

Ovom Odlukom uvode se lokalni porezi kao izvori prihoda Grada Kutjeva, utvrđuju vrste poreza, obveznici, stope i visine poreza te način obračuna i naplate u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Porezi Grada Kutjeva su: 1. porez na potrošnju, plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, bez poreza na dodanu vrijednost), 2. porez na kuće za odmor plaća se godišnje, 12 kn/m2 korisne površine kuće za odmor, 3. porez na korištenje javnih površina.

Donošenjem Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Kutjeva (»Službeni glasnik grada Kutjeva« broj 2/07 i 3/10).

Natrag