U Nar. nov., br. 3 od 11.1.2017. objavljena je Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine koja stupa na snagu 5. siječnja 2017.

Ovom Odlukom donesen je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine i sastavni je dio Odluke.

Natrag