U Narodnim novinama br. 23 od 15. ožujka 2017. objavljena je Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2017. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_03_23_531.html koja se primjenjuje od 1. siječnja 2017.

Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1. siječnja 2017. iznosi 61,99 kn.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2017. (Nar. nov., br. 23/17)

U Narodnim novinama br. 23 od 15. ožujka 2017. objavljena je Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2017. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_03_23_532.html koja se primjenjuje od 1. siječnja 2017.

Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2017. iznosi 60,10 kn.

Natrag