Obveza fiskalizacije kod OPG-a

Smatra li se obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) obveznikom fiskalizacije, te mora li izdavati račune i mora li ih fiskalizirati ovisi o tome je li OPG obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit, te gdje i kome prodaje svoje poljoprivredne proizvode.

OPG - obveznik fiskalizacije

OPG obveznik je fiskalizacije, ako je obveznik poreza na dohodak ili obveznik poreza na dobit.

OPG se mora upisati u registar obveznika poreza na dohodak ako od prodaje poljoprivrednih proizvoda ostvari godišnje primitke u iznosu većem od 80.500,00 kn i/ili je obveznik PDV-a. OPG može, na vlastiti zahtjev, umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobit. I u tom slučaju obveznik je fiskalizacije.

Iznimno, OPG se ne smatra obveznikom fiskalizacije ako vlastite poljoprivredne proizvode prodaje isključivo na tržnicama i otvorenim prostorima. Prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima smatra se isključivo prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda krajnjem potrošaču (građaninu) koja se obavlja:

  • na štandovima i klupama na tržnicama na malo, te
  • štandovima i klupama izvan tržnica na malo (štandovima i klupama na javno-prometnim površinama, na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine, unutar trgovačkih centara i ustanova, te na OPG-ima).

Obveza izdavanja i fiskalizacije računa

Ako OPG vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na vlastitom OPG-u izravno prodaje krajnjem potrošačuu proizvodnim objektima OPG-a ili na tržnicama i otvorenim prostorima ne mora izdavati račune.

Osim na navedenim mjestima, OPG može vlastite poljoprivredne proizvode prodavati i:

  • putem kioska,
  • pokretnom prodajom (putem pokretnog vozila, pokretnih kolica i plovnog objekta) i
  • prodajom na daljinu (prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem interneta, prodaja putem telefona).

U slučaju prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda na ovim mjestima OPG je obvezno izdati račun, a ako je isti naplaćen gotovinom račun mora biti fiskaliziran (sadržavati JIR – jedinstveni identifikator računa i ZK – zaštitni kod).

Osim toga, ako OPG vlastite poljoprivredne proizvode prodaje profesionalnim korisnicima koji obavljaju registriranu djelatnost (ugostiteljima, trgovcima, obrtnicima, vrtićima, školama i drugim) obvezno je izdati račun, neovisno gdje im prodaje proizvode, a profesionalni korisnik obvezan je OPG-u platiti na njegov žiro račun.  

Obveze OPG-a od 1.7.2017.

OPG koje je obveznik fiskalizacije i izdaje račune naplaćene gotovinom od 1.7.2017. mora račune izdavati isključivo putem elektroničkog naplatnog uređaja (za što mora imati certificirani program), te do kraja mjeseca Poreznoj upravi dostaviti podatke o poslovnim prostorima i proizvođaču/održavatelju software. 

Kao i do sada, OPG obveznik fiskalizacije mora imati interni akt, odluku o blagajničkom maksimumu, izdavati račune s podacima propisanim poreznim propisima i propisima o fiskalizaciji, istaknuti obavijest o obvezi izdavanja i uzimanja računa, te postupati u skladu s drugim odredbama propisima o fiskalizaciji.

OPG koji nije porezni obveznik

OPG koji nije porezni obveznik za prodane vlastite poljoprivredne proizvode nema obvezu izdati račun. No, ako svoje poljoprivredne proizvode prodaje poduzetnicima, školama, vrtićima, ustanovama i dr. osobama koje obavljaju registriraju djelatnost, osoba koja otkupljuje poljoprivredne proizvode mora OPG-u izdati otkupni blok i/ili skladišnu primku.

Podsjećamo da OPG, neovisno o svom poreznom statusu, kao i kome prodaje poljoprivredne proizvode,  mora voditi Evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda.

Natrag