U Nar. nov., br. 2/17 od 4.1.2017. objavljena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu.

Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2017. godine i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2017. godine.

Natrag