U Nar. nov., br. 87 od 31.8.2017. objavljen je Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2017 - Lista zaštićenih kulturnih dobara http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_08_87_2077.html

Natrag