U Nar. nov., br. 46/17 od 12. svibnja 2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozukoji stupa na snagu 20. svibnja 2017. godine.

Zbog stupanja na snagu Uredbe komisije (EU) 2016/403 od 18. ožujka 2016. godine kojom se utvrđuje zajednički popis kategorija, vrsta i stupnjeva težine teških povreda pravila u javnom cestovnom prijevozu, nužno je bilo u Zakonu urediti prekršajne odredbe na način kako je to propisano u navedenoj Uredbi (razvrstavanje povrede pravila prema težini povrede u najteže povrede, vrlo teške povrede, teške povrede i manje povrede, te s tim u vezi određuju se vrste prekršaja i visine novčanih kazni za te prekršaje).

Ovim izmjenama i dopunama dopunjuje se i popis propisa Europske unije s Uredbom br. 1266/2009 s kojom se usklađuje ovaj Zakon u pogledu rokova za prilagodbu digitalnih tahografa druge i treće generacije s tehničkim napretkom.

Također, dopunjuje se odredba dosad važećeg Zakona kojom su propisani uvjeti koje mora ispunjavati radionica za ugradnju, provjeru, te popravak tahografa, s novim uvjetima, te se predlažu novi dodatni razlozi za ukidanje dozvole za rad radionice za tahografe.

Natrag