U Nar. nov., br. 82/17 od 23. kolovoza 2017. objavljene su izmjene i dopune 5 pravilnika za provedbu Ovršnog zakona:

  1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu
  2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice
  3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice
  4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica
  5. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika

Izmjene i dopune pravilnika od 1. do 4. stupaju na snagu 1. rujna 2017., dok izmjene Pravilnika o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika stupaju na snagu 24. kolovoza 2017. godine.

Izmjene dopune navedenih pravilnika donesene su temeljem čl. 45. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 73/17) radi usklađenja s odredbama toga Zakona.

Natrag