U Nar. nov., br. 91 od 11.9.2017 objavljen je Ispravak Odluke o općinskim porezima općine Trnovec Bartolovečki

U Odluci o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki ispravlja se sljedeće: u čl. 14. st. 1.  Odluke umjesto teksta:«Jedinstvenom upravnom odjelu Općine« treba stajati tekst: Ministarstvu financija, Poreznoj upravi«, a u čl. 14. st. 1.  Odluke umjesto teksta: »Jedinstveni upravni odjel« treba stajati tekst: »Ministarstvo financija, Porezna uprava«.

Natrag