U Narodnim novinama br. 79 od 11. kolovoza 2017. objavljen je  Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2017. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_08_79_1968.html, koji, u odnosu na lipanj 2017., iznosi 100,1.

Natrag