U Nar. nov., br. 82/17 od 23. kolovoza 2017. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2017., koji u odnosu na lipanj 2017. iznosi 99,3.

Natrag