U Nar. nov., br. 18 od 1.3.2017. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2017.

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2017. u odnosu na prosinac 2016. iznosi 99,9.

Natrag