Fiskalizacija u prometu gotovinom - novosti od 1.1.2017.

Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera koju provode obveznici fiskalizacije, kako bi se omogućio efikasan nadzor ostvarenog prometa u gotovini. Nove odredbe vezane uz postupak fiskalizacije krenule su s početkom 2017., s time da se odredbe prema kojima svi obveznici fiskalizacije moraju izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja primjenjuju od 1. srpnja 2017.

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom uređuje postupak fiskalizacije kao skup mjera kojima se uvodi nadzor nad izdavanjem računa u prometu gotovinom na području Republike Hrvatske.Obveznikom fiskalizacije smatra se:

 • fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak, te
 • pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.

Zakonom o fiskalizaciji je do konca 2016. bio propisan pojam „malog obveznika fiskalizacije“, kojim se smatrao obveznik fiskalizacije - fizička osoba, kojoj se dohodak i porez na dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuje u paušalnom iznosu. Ovi su obveznici fiskalizacije bili dužni ovjeriti u Poreznoj upravi posebnu knjigu računa iz koje su izdavali račune. Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisana je obveza fiskalizacije izdavanja računa putem elektroničkih naplatnih uređaja za sve obveznike fiskalizacije, pa i za one koji porez plaćaju paušalno. Iako su izmjene Zakona stupile na snagu s 1.1.2017., obveznicima fiskalizacije koji do sada nisu izdavali račune putem elektroničkih naplatnih uređaja (tzv. fiskalnih blagajni), omogućeno je prijelazno razdoblje do 1.7.2017. za nabavu elektroničkog naplatnog uređaja i prilagodbu postupku fiskalizacije izdavanja računa. 

Od 1. srpnja 2017. svi obveznici fiskalizacije dužni su postupak fiskalizacije izdavanja računa provoditi putem elektroničkih naplatnih uređaja.

Važno je za napomenuti kako se uvezana knjiga računa može i dalje koristiti samo:

 • u slučaju kvara naplatnog uređaja, ako obveznik fiskalizacije nema zamjenski uređaj i
 • kod obveznika fiskalizacije koji nisu u mogućnosti provoditi postupak fiskalizacije izdavanja računa što dokazuju potvrdom HAKOM-a.

Također treba napomenuti kako je novim odredbama izričito navedeno da su obveznici fiskalizacije u svrhu provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa obvezni koristiti programsko rješenje koje će onemogućiti postupke kojima se izbjegava postupak fiskalizacije izdavanja računa, odnosno kojima se onemogućava postupanje koje je u suprotnosti s zakonskim propisima. Stoga je propisana obveza dostavljanja podataka Poreznoj upravi o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja, kako bi se uočile nepravilnosti koje u konačnici mogu dovesti do postupanja u suprotnosti sa zakonskim odredbama.

Obveznici fiskalizacije obvezni su Poreznoj upravi dostaviti podatak o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja.

Dostava podataka o poslovnim prostorima u sustav fiskalizacije

U svrhu postupanja po Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisan je novi način dostave podatka o poslovnim prostorima, koje su obveznici fiskalizacije dužni dostavljati putem elektroničkog servisa Porezne uprave – ePorezna, a oni koji ne podnose obrasce putem ePorezna, te nemaju certifikat za pristup sustava ePorezna, prijavit će podatke o poslovnom prostoru u nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem obrasca Prijave podataka u sustavu fiskalizacije. Za potrebe provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa podatak o poslovnim prostorima mora sadržavati ove podatke:

 1. OIB,
 2. oznaku poslovnog prostora,
 3. adresu poslovnog prostora,
 4. tip poslovnog prostora,
 5. vrstu djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru,
 6. radno vrijeme i radne dane,
 7. datum otvaranja poslovnog prostora,
 8. datum zatvaranja poslovnog prostora,
 9. status poslovnog prostora.

Oznaka poslovnog prostora mora biti označena na isti način kao što će se navoditi na samom računu u dijelu broja računa. Dostavlja se podatak o točnoj adresi poslovnog prostora, a ako se djelatnost obavlja na terenu ili ako se radi o povremenim mjestima obavljanja djelatnosti, kao tip poslovnog prostora navodi se način poslovanja - internetska trgovina, pokretna trgovina i sl. Obvezna je i dostava podataka o vrsti djelatnosti prema važećem šifarniku koji sadrži nacionalnu klasifikaciju djelatnosti. Set podataka o poslovnim prostorima proširen je i podacima o datumu otvaranja odnosno zatvaranja poslovnog prostora, te statusa poslovnog prostora (trajno zatvoren ili privremeno - npr. adaptacija, sezonsko poslovanje, bolovanje, nadzor i sl.), s napomenom kako obveznici fiskalizacije podatak o zatvaranju poslovnog prostora dostavljaju samo ako se poslovni prostor privremeno ili trajno zatvara.  

Do 1. kolovoza 2017. obveznici fiskalizacije, koji su sukladno prethodno važećem Zakonu o fiskalizaciji dostavili podatke o poslovnim prostorima, iste moraju dostaviti putem sustava ePorezna ili putem obrasca „Prijava podataka u sustav fiskalizacije“.

 

Natrag