U Nar. nov., br. 46/17 od 12. svibnja 2017. objavljen je Zakon o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Ovom intervencijom u Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji reguliraju se sljedeća pitanja:

- slanje opomene prije postupka naplate mjesečne pristojbe te sadržaj opomene;

- sadržaj naloga za plaćanje kao instrumenta utvrđenja obveze i kao potencijalne ovršne isprave;

- dostava naloga za plaćanje;

- mogućnost podnošenja prigovora protiv naloga za plaćanje i mogućnost podnošenja tužbe HRT-a;

- status naloga za plaćanje kao ovršne isprave i postupak ukidanja potvrde ovršnosti;

- mogućnost prijenosa tražbina mjesečnih pristojbi i mogućnost korištenja naplatnih usluga zastupanja od strane HRT-a;

- davanje informacija HRT-u;

- oslobođenje od plaćanja pristojbi.

Natrag