Bruto domaći proizvod (BDP) RH u 2016. i u prvom kvartalu 2017. manji nego 2008. godine

Piše: Ivan Kelebuh

 

Bruto domaći proizvod Hrvatske od 2008. do 2016. prema tekućim cijenama manji je za 2,5 mlrd. kuna ili 0,7% i u odnosu na prvi kvartal 2017. za 0,2% ili 127 mil. kuna nego u istom kvartalu 2008. Takav trend kretanja BDP-a pokazuje smanjenje gospodarske aktivnosti, nezaposlenosti i standarda ukupnog stanovništva.

 

U razdoblju od 2008. do 2016. obračun BDP-a, prema proizvodnoj metodi pokazuje da je bruto dodana vrijednost smanjena za 3,4%. Pad ukupne bruto dodane vrijednosti najviše se odrazio na djelatnosti građevinarstva (-40,7%), prerađivačke industrije (-3,1%), poljoprivrede i šumarstva (-22,5%) i trgovine na malo i veliko (-13,1%), a time i na pad zaposlenih u spomenutim djelatnostima. Istodobno, rast bruto dodane vrijednosti imaju: poslovanje nekretninama (+8,5%), administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (+17%) i ostale uslužne djelatnosti (+12,0%).

 

Pad BDP-a smanjio je razinu razvijenosti Hrvatske u odnosu na razdoblje prije krize (2008.), ali i u odnosu na zemlje EU. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u 2016. prema dva pokazatelja postala druga najnerazvijenija članica Europske unije s udjelom od 59%. Prvi pokazatelj je BDP po stanovniku, koji je 41,0% niži od prosjeka EU i Bugarske s 50,0%, a drugi je prema paritetu kupovne moći na 63,0% ispod prosjeka EU. Iza Hrvatske se pozicionirala samo Bugarska s 50,0%. Prema prezentiranim podacima u Tablicama 1. i 2., posebno valja spomenuti bruto investicije koje su u 2014. sudjelovale u ukupnom BDP-u sa 18,6%, a povećane su za 12,0% u 2016., a time je i njihov udio u BDP-u činio 19,8%. Osim toga, povećana je i osobna potrošnja za 2,7%, a njezin udio u BDP-u u 2016. iznosi 60,0%. U 2016. Izvoz roba veći je za 10,0%, usluga za 20,3% i uvoz roba i usluga veći je za 12,0% a potrošnja države veća je za 12,5%, u odnosu na 2015. godinu.

 

U prvom kvartalu 2017. bruto domaći proizvod Hrvatske realno je porastao za 2,5% u odosu na isto tromjesečje 2016., a sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na isto tromjesečje 2016. realno je veći za 3,4%. Time se već deseti kvartal bilježi lagani rast i to nakon dvanaest kvartala uzastopnog pada. Najveći utjecaj na rast BDP-a u prvom kvartalu imalo je povećanje izvoza roba koji je povećan za 14,9%, potom bruto investicija u fiksni kapital za 5,4% i osobne potrošnje za 3,5%. Istodobno je zabilježen značajan uvoz roba i usluga (+10,1%).

 

Bruto dodana vrijednost (BDV) u prvom tromjesečju 2017. u odnosu na isto tromjesečje 2015. realno je veća za 2,2%. Na realni rast BDV-a utjecao je rast bruto dodane vrijednosti u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (+1,7%), potom u prerađivačkoj industriji, rudarstvu i vađenju (+6,3%), građevinarstvu (+3,1%), trgovini, prijevozu i skladištenju te smještaju, pripremi i usluživanju hrane (+4,8%), informacijama i komunikacijama (+1,0%), financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja (+0,7%), poslovanju nekretninama (+ 0,4%) i svim preostalim djelatnostima (+1,2%).
 Najveći doprinos rastu BDV-a u prvom tromjesečju 2017. ostvaren je u trgovini na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala, dok je istodobno najveći doprinos smanjenju BDV-a ostvaren u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom.

Tablica 1. Bruto domaći proizvod prema rashodnoj metodi u tekućim cijenama od 2014. do I.-III.2017. (u mil. kn)

 

 

2014.

2015.

2016.

 I.-III.2017.

 

 

 

 

 

 

Konačna potrošnja

260 659

261 019  

267 426

65 528

Kućanstava

191 407

192 250

196 610

48 533

NPUSK

3 378

3 743

3 801

898

Država

65 875

65 026

66 316

16 097

         

Bruto investicije u fiksni kapital

61 095

66 463

68 448

16 492

         

Izvoz roba i usluga

150 1011)

163 478

171 412

33 005

Robe (fob)

72 0861)

77 616

79 313

20 662

Usluge

78 0151)

85 862

92 098

12 342

Minus: Uvoz roba i usluga

143 7471)

155 439

160 916

41 441

Robe (fob)

121 7751)

130 745

134 482

35 153

Usluge

21 9721)

24 694

26 434

6 288

 

1) Revidirani podaci

Izvor: DZS

 

Tablica 2. Bruto domaći proizvod prema rashodnoj metodi, realne stope raste od 2014. do I-III.2017., odnos prema istom razdoblju prethodne godine (u postocima (%))

 

 

2014.

2015.

2016.

 I.-III.2017.

 

 

 

 

 

 

Konačna potrošnja

-1,4

0,5

              2,8

3,0

Kućanstava

-1,6

1,0

             3,3

3,5

NPUSK

1,0

10,5

             2,2

1,5

Država

-0,8

-1,4

             1,3

1,6

     

 

 

Bruto investicije u fiksni kapital

-2,8

3,8

              5,1

5,4

Izvoz roba i usluga

6,01)

9,4

                5,7

8,6

Robe (fob)

8,61)

10,2

              5,4

14,9

Usluge

3,71)

8,6

              6,0

1,0

Minus: Uvoz roba i usluga

3,11)

9,2

                5,8

10,1

Robe (fob)

4,71)

8,6

              5,4

9,5

Usluge

-5,01)

12,1

              8,0

13,7

Bruto domaći proizvod

-0,5

2,2

                 3,0

2,5

 

1) Revidirani podaci

Izvor: DZS

 

Realne stope rasta, odnos prema istom tromjesečju prethodne godine od 2008. do 2017.

 

KELEBUH GRAF

Natrag