Trebaju li likvidatori pečat?

U prošlom broju TEB-ovog poslovnog infa pisali smo o tome kako se provodi likvidatura knjigovodstvenih isprava, a u ovom broju odgovoriti ćemo na učestalo pitanje - trebaju li likvidatori imati svoj pečat?

Obveze likvidatora
Naime, Zakon o računovodstvu (ZOR) propisuje da je likvidator (kojeg odredi poduzetnik - uprava, direktor) dužan potpisati odnosno odobriti svaku knjigovodstvenu ispravu na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njegov identitet. Osim toga je propisano da svako knjiženje u dnevnik mora sadržavati podatke na temelju kojih se pri nadzoru knjiženje može nedvojbeno povezati s pripadajućom knjigovodstvenom ispravom i osobom koja je kontrolirala knjigovodstvenu ispravu, a na svakoj kartici glavne knjige za svaku knjiženu promjenu treba navesti oznaku pripadajuće knjigovodstvene isprave na kojoj mora biti i potpis odnosno oznaka likvidatora.

Prema tome, likvidator mora:

  1. biti imenovan (određen, ovlašten) od poduzetnika, 
  2. prije knjiženja prekontrolirati svaku knjigovodstvenu ispravu i 
  3. na samoj ispravi, a prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige, provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave, te ju potpisati odnosno odobriti na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njegov identitet. 

Ovo odobrenje je dokaz da je kontrolu obavila ovlaštena odgovorna osoba i da je dokument vjerodostojan, ispravan i potpun, te spreman (pogodan) za knjiženje.

Pečat – da ili ne?
Slijedom nekadašnje uobičajene - i kao što se pokazalo - još uvijek nezaboravljene prakse, mnogi likvidatori zaključili su da se zakonska obveza odobravanja knjigovodstvene dokumentacije može ispuniti jedino izradom pečata likvidatora, kojim će likvidator ovjeravati prekontrolirane knjigovodstvene isprave.

Vješti zagrebački obrtnici brzo su reagirali i ponudili im svoj "novi" proizvod - izradu pečata likvidatora.

Likvidator može koristiti pečat koji uz ime i prezime likvidatora sadržava oznaku "likvidirano", ev. i datum koji se može mijenjati, kao oznaku da je prekontrolirao konkretnu knjigovodstvenu ispravu i da je tu ispravu odobrio za knjiženje. Na pečatu, međutim, ne mora pisati ime i prezime likvidatora, već umjesto imena može biti navedena bilo koja oznaka (inicijali, broj i sl.) koju je samo on ovlašten koristiti. A da bi se osigurao i drugi zahtjev ZOR-a, odnosno da bi se iz pečata mogao jednoznačno utvrditi identitet likvidatora, likvidator je svoj pečat dužan pažljivo čuvati (kako ga ne bi mogli neovlašteno koristiti drugi).

Izrada i korištenje pečata
nisu obvezni.

Da bi se smanjio rizik neovlaštenog korištenja pečata, pečat se može kombinirati s potpisom ili parafom likvidatora.

No, kako ZOR ne propisuje obvezu pečata, čak niti obvezu potpisa, dovoljna je bilo koja oznaka na samoj knjigovodstvenoj ispravi iz koje se može jednoznačno utvrditi identitet likvidatora. To znači da likvidator može svaki prekontrolirani dokument samo potpisati, ili parafirati, ili na drugi način označiti i bez uporabe pečata.

U skladu s navedenim zaključujemo da izrada i korištenje pečata nisu nužni, iako je pečat moguće koristiti za likvidaturu.

Ipak pripominjemo da je današnjem vremenu primjerenije umjesto pečata uvesti softversku oznaku sa svim propisanim podacima vezanim uz likvidaturu, tim više jer se i u Republici Hrvatskoj najavljuje ukidanje obveze korištenja pečata (ova je obveza propisana tek u nekoliko zemalja Europske unije). Osim toga, softverska oznaka ujedno je i znatno sigurnija, jer ju je za razliku od pečata lakše zaštititi od krivotvorenja i zlouporabe.

Natrag