U Nar. nov. br. 9 od 27. siječnja 2016. objavljen je Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste hotel http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_9_240.html koji stupa na snagu 27. siječnja 2016.

Pravilnikom se propisuje vrsta ugostiteljskog objekta iz skupine Hoteli za koju ministarstvo nadležno za turizam može dodijeliti oznaku kvalitete, uvjeti za dodjelu oznake kvalitete te izgled oznake kvalitete. Pravilnikom se dodjeljuje oznaka kvalitete za vrstu Hotel, kategorije 3, 4 i 5 zvjezdica, na zahtjev ugostitelja koji posluje hotelom.

Pritom se oznaka kvalitete dodjeljuje hotelu koji na višem stupnju od obveznih uvjeta za kategoriju ispunjava uvjete za kvalitetu.

Natrag