U Nar. nov., br. 7 od 22. siječnja 2016. objavljen je Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koji stupa na snagu dana 30. siječnja 2016.

Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga detaljnije propisuje:

  • uvjete iz članka 51. Zakona o osiguranju (dalje u tekstu: Zakon) za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje te sadržaj zahtjeva iz članka 52. stavka 2. Zakona i dokumentaciju koju je potrebno priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo) i
  • uvjete iz članka 59. stavaka 1. i 2. Zakona za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva i dokumentaciju kojom se dokazuje da osoba ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora.
Natrag