U Nar. nov., br. 7 od 22. siječnja 2016. objavljen je Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje koji stupa na snagu dana 22. siječnja 2016.

Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga sukladno odredbama Zakona o osiguranju detaljnije propisuje:

  1. sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za posredno ili neposredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo) koji podnose pravne osobe, fizičke osobe ili takve osobe koje djeluju zajednički,
  2. dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, a kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela.
Natrag