Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja (Nar. nov., br. 2/16) donesen je temeljem Zakona o mjeriteljstvu (Nar. nov., br. 74/14). Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te oblik i sadržaj službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja. Ispit je propisani način provjere znanja djelatnika ovlaštenog tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 13.1.2016.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_2_15.html

Natrag