U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2016. objavljen je Pravilnik o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća koji stupa na snagu 2.1.2016.

Pravilnikom se propisuju sadržaj i način vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja (u nastavku: Registar), ažuriranje registra, način i rokovi dostave dokumentacije, zaprimanje dokumentacije, javna objava, te zaštita i čuvanje dokumentacije i podataka iz Registra, u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Dokumentaciju za potrebe javne objave propisanu čl. 11. Pravilnika poduzetnici dostavljaju Fini:

  1. u roku od četiri mjeseca od posljednjeg dana poslovne godine, i
  2. obveznici konsolidacije u roku od devet mjeseci od posljednjeg dana poslovne godine.

Dokumentaciju iz čl. 13. Pravilnika za statističke i druge potrebe poduzetnici i osobe iz članka 4. stavka 3. Zakona dostavljaju Fini do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Pravilnik se primjenjuje na godišnje financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. ili kasnije.

 

 

 

 

 

 

Natrag