U Nar. nov., br. 22/16 od 11.3.2016. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (u nastavku: Izmjena Pravilnika) koji stupa na snagu 19.3.2016.

Izmjenama Pravilnika brisan je čl. 6. st. 2., a to znači da se energetski pregled zgrade ne odnosi na stanove, apartmane i kuće za odmor u kojima se pruža ugostiteljska usluga smještaja.

Natrag