U Nar. nov., br. 7 od 22. siječnja 2016. objavljen je Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koji stupa na snagu dana 30. siječnja 2016.

Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuje dokumentacija kojom se utvrđuje postojanje uvjeta propisanih člankom 104. Zakona o osiguranju, za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje/društva za reosiguranjem, kao i izvještavanje Agencije o izdvojenim poslovima ili funkcijama.

Natrag