Pravilnik o detaljnim pravilima i kriterijima poštivanja osobne okolnosti spola (Nar. nov., br. 10/16) donesen je temeljem Zakona o osiguranju (Nar. nov., br. 30/15). Ovaj Pravilnik propisuje detaljnija pravila i kriterije vezane na osobne okolnosti spola kod izračuna premije i određivanja obveza iz osiguranja iz ugovora o osiguranju u skladu s odredbama Zakona o osiguranju. Društva za osiguranje moraju omogućiti jednaki tretman oba spola kao faktora za izračun premije osiguranja i određivanje obveza iz osiguranja. Društva za osiguranje ne smiju prilikom izračuna premija i određivanja obveza iz osiguranja uzeti u obzir osobne okolnosti spola i to pri sklapanju svakog ugovora o osiguranju, što uključuje i sve ponude osiguranja koje će biti potpisane ili podnesene društvu za osiguranje u cilju sklapanja ugovora o osiguranju kao i sve sporazume između ugovornih strana, u svrhu produljenja sklopljenih ugovora o osiguranju, a koji bi inače istekli (prestali).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama««, dakle 6. veljače 2016.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_10_261.html

Natrag